SMME

شعر نو : محمد حسن صباغ کلات – یعقوب

البته در شعر شاملویی به دلیل علم قوی که شاملو از موسیقی شعر داشت عوامل دیگر موسیقی را میشد مشاهده کرد … ادامه …

ادبیات و زبان فارسی | آذر ۱۳۹۲

شهرت اصلی شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونه‌ای شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی یا شعر منثور شناخته می‌شود.

مدرنیسم، شعر، جنگل، شالی

شعر مورد نظر ِمریم اسحاقی شعری ا‌ست که برای مخاطب معمولی به لحاظ سطوح حسی‌اش ایضاحی و جذاب و برای مخاطب حرفه‌ای شعر، ساده و نزدیک به شعر خطی ا‌ست؛ چرا که اغلب با یک بار خوانش آن، همه جان شعر، خود را تسلیم‌ات می‌دارد؛ بنابراین چنین شعرهایی در برابر تاریخ ادبیات، شعرهای به …

ادبیات و زبان فارسی

شهرت اصلی شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونه‌ای شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی یا شعر منثور شناخته می‌شود.

پیامبر کوچک | پرس و گو

واضع چامک می‌گوید: “چامه و چامک مورد نظر ما شعر سپید نیست بل هم‌چون شعر منثور است. شعر منثور کلی‌ست که قابلیت زیر مجموعه کردن شعر شاملویی موسوم به سپید، شعر حجم، موج نو ، شعر دیگر، موج ناب، …

فرداي روشن | اردیبهشت ۱۳۹۵

از این سبک به شعر سپید یا شعر منثور یا شعر شاملویی یاد کرده‌اند. بعضی از منتقدان ادبی او را تنها شاعر موفق در زمینه شعر منثور می‌دانند.

رویکرد تربیتی ادبیات فارسی | هفته دوم بهمن ۱۳۹۲

شعر سپید. شعر « موج نو » نه تنها وزن عروضی ندارد بلکه آهنگ و موسیقی آن حتّی مانند شعر سپید هم مشخص نیست و در حقیقت فرق آن با نثر در معنای آن است.

سنگ پشت | مزدک پنجه ای

شعر عصیانگر. مزدک پنجه ای، روزنامه شرق، 27 مرداد 1399:«ترجیع بند یا برج بلند شهری در سال سیاه اسفند» عنوان شعر بلندی از سعید اسکندری است که در سال ۱۳۹۹ توسط نشر خوزان منتشر شده است.آنچه در همین ابتدای امر به نظر می رسد، فرم …

مقالات – Farahnak

نه تابستان با هیچ شهریوری. و نه زمستان با هیچ اسفندی. اندازه پاییز به مذاق خیابان ها خوش نمی آید. پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند. با غزل زیبایی از دیوان شمس مولانا به استقبال عید با سعادت قربان می رویم. دفع مده دفع مده من نروم تا نخورم. عشوه مده عشوه مده عشوۀ مستان …