SMME

(PDF) جزوه درسی نظریه های مختلف در روابط بین الملل …

جزوه درسی نظریه های مختلف در روابط بین الملل

جزوه اصول روابط بین الملل

اين جزوه درمورد تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران رشته روابط بین … نکات کلیدی تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز …

اساس روابط بین الملل بر منافع است، نه مسافت!/ صادرات ما به …

دانایی‌فر، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه اضافه کرد: در داخل موانع زیادی اعم از نبود فرهنگ صادراتی، صادرات نوسانی و… داریم و کارگزاران دولتی وظیفه برداشتن این موانع را دارند، نه اینکه صرفا آنها رو …