SMME

پرونده ویژه| فواید بهائیت برای رژیم اشغالگر قدس

بهائیت و اسرائیل

از فصول‌ بسیار مهم‌ در پروندهِ‌ بهائیت، روابط‌ صمیمانه‌ و همکاری‌ تنگاتنگ‌ سران‌ آن با صهیونیسم به‌ طور عام، و رژیم‌ اشغالگر قدس به‌ طور خاص، است. ‌. سرزمینی‌ که‌ بیش‌ از نیم‌ قرن‌ است‌ صهیونیسم‌ بر آن‌ چنگ‌ افکنده، از دیرباز قبلهِ‌ بهائیان‌ محسوب‌ می‌شود و …

پرونده ویژه| انزوای بهائیت در جهان اسلام :: پایگاه صهیون …

زیرا برای اعضاء مسلم شده که صهیونیسم پشت آنان پنهان شده است.» پیشنهاد مطالعه: پرونده ویژه| فواید بهائیت برای رژیم اشغال‌گر قدس

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

از فصول بسیار مهم در پرونده صهیونیستها روابط صمیمانه و همگاری تنگاتنگ سران آن به طور اعم و رژیم اشغالگر قدس به طور خاص با بهائیت است. سرزمینی که بیش از نیم قرن است صهیونیسم بر آن چنگ افکنده، از دیر باز قبله‌ی بهائیان محسوب می‌شود و افزون بر این، سالها است مرکزیت جهانی …

پیوند و همکاری بهائیت با رژیم پهلوی | بهائی پژوهی

تمام این‌ها نشانه‌های پیوندهای مستحکم و آشکاری است که بین سران بهائی و دولت پهلوی بود حتی هم زمان با دوران نهضت ملی نفت به بعد، به ویژه سال 1332ش فعالیت گسترده و سازماندهی شده‌ای از سوی بهائیان ایران در ارتباط با رژیم اشغالگر قدس آغاز شد.

ایرانیوم | رژیم اشغالگر قدس

مقاومت فلسطین نیز در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی بیش از 200 بار شهرک‌های صهیونیست‌نشین را هدف قرار داده و تاکنون 4 صهیونیست را کشته و ده‌ها نفر را زخمی کرده است.در حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه از عصر روز …

برچسب‌ها:, , , ,