SMME

پروتکل درمانی وسواس با رویکرد شناختی -رفتاری (رفتاردرمانی دیالکتیکی)

روانشناسی مثبت هیچ ارتباطی با تفکر مثبت ندارد – پایگاه …

واردشدن در حیطه‌های بالینی و ارائه‌ی پروتکل‌های درمانی با رویکرد «روان‌شناسی بالینی مثبت»

بایگانی‌های بیماران مبتلا – دانلود پایان نامه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگا ه آزاد اسلامی عنوان: تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه …

برچسب‌ها:,