SMME

نهال گردو پکان و میزان بازدهی آن

گردوی پکان یا گردوی آمریکایی – نهالستان قاسمی

گردو آمریکایی بومی جنوب شرقی آمریکا و مکزیک است. ارتفاع این درخت به 20 تا 40 متر و قطر بدنه درخت حداکثر به 2 متر می رسد. تفاوت این گردو با سایر گردو ها در این است که 98 درصد گردو را مغز آن تشکیل می دهد زیرا این گردو برخلاف سایر …

آبیاری بهینه درخت گردو | فرنور

نهال گردو پکان پیوندی … میزان آبیاری درختان گردو. … تنش آبی مواجه شود خساراتی مانند تیرگی رنگ مغز گردو ، کاهش وزن مغز گردو و سیاهی آن.

برچسب‌ها:,