SMME

نحوه مدیریت سنتی در وزارت کشاورزی چالش این وزارتخانه

تاخیر در سازماندهی ساختاری وزارت کشاورزی یعنی چرخش دور …

تحلیلگر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کشاورزی با اشاره به لزوم ایجاد تغییر در ساختار وزارت کشاورزی اظهار کرد: تاخیر در سازماندهی ساختاری وزارت کشاورزی یعنی چرخش دور باطل.

با رسانه و کشاورزان صادقانه صحبت می کنم / نحوه جمع آوری …

گفت: متأسفانه نحوه جمع آوری آمار و اعداد در بخش کشاورزی بسیار سنتی است، یعنی این آمار از مراکز جهاد در شهرستان‌ها و روستاها وارد سازمان‌های جهاد کشاورزی استانی می‌شود از آنجا برای تصمیم …

دانش سنتی کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار زیست محیطی

با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله توصیفی- تحلیلی حاضر تلاش شده است تا به مطالعه مفهوم و انواع دانش سنتی ونقش حفاظتی آن در راستای توسعه پایدار زیست محیطی پرداخته شود.در این زمینه، ابتدا با بیان …

اولویت‌های 4 گانه وزارت کشاورزی در سال جاری – ایسنا

اولویت‌های 4 گانه وزارت کشاورزی در سال جاری … قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارت خانه مطرح شد. … در طرح احیاء دشت قزوین باید شرح عملیات جدیدی برای حفظ و مدیریت این دشت تنظیم و …

وزیر جهاد کشاورزی نادرست بودن آمار تولید برنج را پذیرفت …

وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه چرا آمار ارائه شده از سوی وزارت جهاد دقیق نیست؟،گفت: متأسفانه نحوه جمع آوری آمار و اعداد در بخش کشاورزی بسیار سنتی است، یعنی این آمار از مراکز جهاد در شهرستان …

نحوه مدیریت وزارت علوم تاثیر زیادی در کاهش سرعت رشد علمی …

خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: وجود تغییرات زیاد در مسئولین ارشد، عدم ثبات در مدیریت و نحوه …

طرح ایجاد نظام ملی مدیریت دانش کشاورزی

2- مرحله میان مدت: این مرحله 12 ماه به طول می انجامد و دستاورد آن در پایان “تدوین پروتکل ها، پیاده سازی آزمایشی نظام ملی مدیریت دانش کشاورزی در سطح وزارت جهاد کشاورزی و تدوین سند ملی مدیریت دانش …

برچسب‌ها:, , , , , ,