SMME

ملاک تشخیص موات از غیر موات، کاربری زمین در تاریخ 1385/04/05 است

مرکز پژوهشها – قانون زمین شهری

‌تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358.4.5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و زمین موات | موسسه حقوقی …

تشخیص زمین های موات شهری در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری. در ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیا ، تاسیسات متناسب ، تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است ؛ همچنین در …

تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

طبق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 «تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‏باشد.»

اراضی ملی و موات – نحوه تشخیص اراضی ملی و موات – صلح آوران

اراضی ملی و موات موضوعی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم. اگر در کلام ساده بخواهیم مفهوم اراضی ملی را توضیح دهیم باید این گونه بگوییم که این اراضی به دولت، محیط زیست و سازمان منابع طبیعی تعلق دارد.

کارشناس رسمی دادگستری – راهنمای اراضی و املاک

اولین آئین نامه در تاریخ 29/4/1367 تصویب گردیده و آئین نامه بعدی در سال 1371 تهیه و تصویب شده است و آنچه که در حال حاضر ملاک عمل می باشد، آئین نامه سال 71 بوده که دارای 40 ماده قانونی و 23 تبصره است و در …

قانون زمین شهری – اداره کل املاک و آزادسازی

تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا …

کارشناس رسمی دادگستری – قانون زمین شهری

‌تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358.4.5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در‌مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا …

مجموعه قوانین: قانون زمین شهری

تبصره- در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی، از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا …

قانون زمین شهری | دادگاه یار

قانون زمین شهری ماده 1 به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تامين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره برداري هر چه صحيح تر و وسيع تر …

برچسب‌ها:, , , , , , , ,