SMME

محیط امن و آرام خانواده

کنترل خشم، کنترل خشم و عصبانیت و اداره آن در محیط خانواده …

مثلاً اگر درباره مشکلات ارتباطی با اعضای خانواده، کاری، درسی و … عصبانی هستید ببینید برای از میان بردن مشکل چه می توانید بکنید. ۷) در هنگام بروز خشم و هیجان، می توانید به اتاقی بروید. در یک جای راحت نشسته، چشمانتان را ببندید و آرام نفس بکشید.

کارگاه آموزشی مجازی مدیریت استرس و آرام سازی محیط خانواده …

کارگاه آموزشی مجازی مدیریت استرس و آرام سازی محیط خانواده در دوران کرونا( جلسه1)

کنترل خشم و عصبانیت و اداره آن در محیط خانواده

۷) در هنگام بروز خشم و هیجان، می توانید به اتاقی بروید. در یک جای راحت نشسته، چشمانتان را ببندید و آرام نفس بکشید.

مقالات آموزنده

خانواده به عنوان معلم و الگو. بی تردید باید گفت كه خانواده نقش ویژه ای در الگو شدن و آموزش دادن رفتارها و میزان های اخلاقی و اجتماعی دارا می باشد , هر گونه ارتباط و وابستگی والدین به فرزند و یا فرزند به والدین و یا والدین با یكدیگر به عنوان پایه ای برای ارتباط اجتماعی بعدی فرد …

برچسب‌ها:, , ,