SMME

سگ آمریکن پیت بول تریر

معرفی نژاد سگ آمریکن پیت بول تریر

خلق و خو سگ آمریکن پیت بول تریر دارای چشمهای مصمم ، مستدل و عکس العمل های غیر قابل پیش بینی است. در گذشته به سگ آدمخوار ملقب بود ، دارای طبیعت و خوی پرخاشگر ، مهاجم و سلطه جو است و تنها برای صاحب خود همراه و دوست خوبی می باشد.

سگ نژاد پیت بول تریر آمریکایی(American Pit Bull Terrier …

سگ نژاد امریکن پیت بول تریر شمالی به دلیل خلق و خو و خصوصیات نژادیش با نامهای “سگ آدمخوار” و “سگ جنگجوی شکست ناپذیر” شهرت یافت. در گذشته به علت شجاعت ، بی باکی ٬بی رحمی ٬ قدرت و توانایی که در مبارزه داشته است از این نژاد برای شرکت در مسابقات جنگ سگها استفاده می شد.

سگ امریکن پیت بول تریر (American Pit Bull Terrier) | ماکی دام

سگ امریکن پیت بول تریر (American Pit Bull Terrier) در گذشته به سگ آدمخوار ملقب بود، دارای طبیعت و خوی پرخاشگر، مهاجم و سلطه‌جو است و تنها برای صاحب خود همراه و دوست خوبی می‌باشد.

American Pit Bull Terrier(پیت بول تریر) – My Pet Hospital

آمریکن پیت بول تریر به یک ساعت راه رفتن و بازی و ورزش در روز نیاز دارد، در حالی که آنها مردم را دوست دارند، آمریکایی پیت بول با این حال که خیلی سرسخت است باید آموزش ببیند که از صاحب خود اطاعت کند .

قیمت توله سگ پیت بول , سگ Pit Bull , قیمت سگ پیت بول

امریکن پیت بول به نام های دیگری نیز شناخته می شود از جمله : Pit Bull ، Pit Bull Terrier ، American Bull ، American Pit Bull ، American Pit Bull Dog ، Pit Dog ، Half-and-Half ، American Bull Terrier ، Yankee Terrier ، Yankee Bull Terrier ،Staffordshire Terrier . پیت بول یک سگ متعادل است که قدرت شگفت انگیزش برای اندازه متوسط آن غیر معمول میباشد.

آشنایی با نژاد آمریکن پیت بول تریر

آشنایی با نژاد آمریکن پیت بول تریر نژادهای سگهای تریر توضیحات نژاد پیت بول به سرعت جایگاه قدرت و لقب جنگجوی شکست ناپذیر را در میان تمامی نژادها به خود اختصاص داد.

برچسب‌ها:, , , , ,