SMME

سکوت روحمو تجزیه میکرد و من داشتم خودمو از دست می دادم

یک اختلال روانشناسی که باعث تنفر فرزند از پدر و مادر بی …

افرادی که گرفتار نوعی رابطه‌ عاطفی معیوب با مادرشان بوده‌اند که به همراه سوءاستفاده / بدرفتاری بوده و شکنجه روحی شده‌اند، عباراتی از این دست را بارها در دفتر من بر زبان آورده‌اند: «آرزو می‌کردم مادرم سال‌ها قبل می …

رمان قدرت دریای من 28

تنها به من ..بی اعتنایی میکرد،همون موقع ها هم میفهمیدم،می خواست جلوی ورود دختر بچه ای رو به قلبش بگیره که سرکشانه نگاهش میکرد،مظلومانه تنبیه میشد و معصومانه سکوت میکرد داد اول،نه خالی نمیشد …

برچسب‌ها:,