SMME

زندگی در قالب استعاره

استعاره ‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم نسخه متنی

استعاره ها در قالب چنين چيزهايي خود را بر ساختار زندگي واقعي تحميل مي كنند، يعني از طريق آفرينش تناظرهاي جديد در تجربه. (نظريه ي معاصر استعاره، جورج ليكاف).م. 5. argument is war . 6.

نقشه راه موفقیت: استعاره هایی برای زندگی | روزنوشته‌های …

یادگیری در عمیق ترین شکل خود، از طریق تشبیه و استعاره در ذهن ما انسانها شکل میگیرد. یکی از شیوه های تقلید از انسانهای موفق، توجه به استعاره های ذهنی آنها در مورد زندگی و موفقیت است.

استعاره چیست؟ | آرایه استعاره

استعاره مفهومی کمکی است که برای رساندن مفاهیم سخت و دیریاب از جهان هستی مورد استفاده قرار می گیرد.

استعاره و ایجاد معانی جدید در زبان

اما اگر استعاره نه به بیان یک نظر در قالب یک خیال، بلکه تا حدی به کاهش شوک بین دو نظر ناسازگار وابسته باشد، (پس) در این کاهشِ تغییر و در این آشتی است که ما باید دنبال نقش تشابه باشیم.

استعاره های جدید مدیریت

در کل معانی استعاره (metaphor) عبارت از تشبیه کردن و به عاریت گرفتن سخن و سخن پوشیده و غیر صریح است و استعاره سازمانی شامل یافتن تشابه بین پدیده های طبیعی وموضوعات سازمانی است.امروزه بحث استعاره های جدید سازمانی در محافل مدیریتی ایران نیز دنبال می شود و بدین منظور کنفرانس هایی نیز برگزار گردیده است که یکی از این کنفرانس هاکنفرانس استعاره هاي …

شرح درس دهم: فصل شکوفایی

بوی بهار: استعاره از امید شکوفایی. معنی بیت: ای دوست، اگر دیروز (قبل از انقلاب)، غم، حاصل زندگی ما را نابود کرده بود؛ اما امروز (زمان انقلاب)، امیدِ رشد و شکوفایی در کشور دیده می­شود. مفهوم: آمدن امید با ظهور انقلاب. ** آن­جا در آن برزخِ سرد، در …

برچسب‌ها:, , , , ,