SMME

دکتر محرز: عطاری‌ها به نام طب سنتی وارد حوزه درمان کرونا شده‌اند

محرز: عطاری‌ها به نام طب سنتی وارد حوزه درمان کرونا شده‌اند

تهران- ایرنا- عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: عطاری‌ها جای طب سنتی را گرفته‌اند. سوءاستفاده عطاری‌ها به اسم طب سنتی از مردم، به ویژه اکنون در درمان کرونا مشکل ساز شده است.

محرز: عطاری‌ها به نام طب سنتی وارد حوزه درمان کرونا شده‌اند

محرز: عطاری‌ها به نام طب سنتی وارد حوزه درمان کرونا شده‌اند ایرنا نوشت: عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: عطاری‌ها جای طب سنتی را گرفته‌اند.

محرز: عطاری‌ها به نام طب سنتی وارد حوزه درمان کرونا شده‌اند

عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: عطاری‌ها جای طب سنتی را گرفته‌اند. سوءاستفاده عطاری‌ها به اسم طب سنتی از مردم، به ویژه اکنون در درمان کرونا مشکل ساز شده است.

مینو محرز: عطاری‌ها باید جمع شوند/ آبروی طب سنتی را برده‌اند

مینو محرز: عطاری‌ها باید جمع شوند/ آبروی طب سنتی را برده‌اند … سازمان غذاودارو خواست مستندات علمی منجر به تایید داروهای منصوب به حوزه طب سنتی در خصوص درمان کرونا به این سازمان ارائه شود …

مینو محرز: عطاری‌ها باید جمع شوند

دکتر مینو محرز، پزشک عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا به مخالفت با عطاری ها پرداخته است.

داروی امام کاظم(ع) برای کرونا قابل بررسی است – ایرنا

محرز: عطاری‌ها به نام طب سنتی وارد حوزه درمان کرونا شده‌اند. تهران- ایرنا- عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: عطاری‌ها جای طب سنتی را گرفته‌اند.…

طب سنتی – خبرآنلاین

محرز: عطاری‌ها به نام طب سنتی وارد حوزه درمان کرونا شده‌اند. سلامت ایرنا نوشت: عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: عطاری‌ها جای طب سنتی را گرفته‌اند. سوءاستفاده عطاری‌ها به اسم طب سنتی …

مینو محرز: عطاری‌ها باید جمع شوند/ آبروی طب سنتی را برده …

محرز گفت: عطاری‌ها باید جمع شوندچون متاسفانه بخشی ازطب‌سنتی واردسیستم عطاری شده است، مااصلا عطاری را قبول نداریم. به همین دلیل ازاین طب مکمل سوء‌استفاده می‌شود،این طب بایدوجود داشته باشد،قبولش هم داری

برچسب‌ها:, , , ,