SMME

حیف و میل نیمی از عواید گمرکات

‫Ariana News – وزارت مالیه: ۵۰درصد از عواید کشور حیف و میل …

وزارت مالیه: ۵۰درصد از عواید کشور حیف و میل می‌شود وزارت مالیه روزپنج شنبه (۱۲حمل) گفته است که نیمی از عواید کشور در گمرکات و نهادهای مالیاتی حیف و میل می‌شود. سرپرست وزارت مالیه، دلیل اصلی این کار…

ارغندیوال: ۴۰ درصد از عواید گمرکات حیف ومیل میشوند …

سرپرست وزارت مالیه اعتراف میکند که به دلیل وجود فساد اداری تا ۴۰ درصد از عواید گمرکات کشور حیف و میل میشوند که این فساد بر خودکفایی کشور اثرات منفی بر جا گذاشته است.

حیف و میل روزانه میلیون ها دالر در گمرکات کشور | ودصم

اکلیل حکیمی، وزیرمالیه می گوید که، روزانه به میلیون ها دالر در گمرکات کشور حیف و میل میگردد و کمیسیون سمع شکایات در آوردن اصلاحات و مبارزه جدی با فساد اداری باید با وزارت مالیه همکاری نماید، تا تغییر مثبت در نظام مالیاتی کشور به وجود آید.

فساد گسترده در گمرکات عامل کاهش عواید دولت – Tamadon.TV

اعضای این نهاد گفته است که اگر به حیف و میل عواید گمرکات کشور و محصول تیل های وارداتی توجه نشود، عواید دولت کاهش جدی خواهد یافت.

کاهش عواید دولت به دلیل فساد در گمرکات | ودصم

اعضای این نهاد گفته است که اگر به حیف و میل عواید گمرکات کشور و محصول تیل های وارداتی توجه نشود، عواید دولت کاهش جدی خواهد یافت.

قتالی: عواید گمرک هرات توسط مافیا تاراج می‌شود | روزنامه …

آقای قتالی که امروز (یک‌شنبه، 15 سرطان) در یک کنفرانس خبری در شهر هرات صحبت می‌کرد، گفت که دست مافیا و زورمندان را از عواید گمرک اسلام‌قلعه کوتاه می‌کند و به هیچ عنوان دیگر اجازه حیف‌و‌میل …

برچسب‌ها:, , , , ,