SMME

جزوه دو کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی و شرح جامع آیین دادرسی کیفری بهزاد ستاری

شرح جامع آیین دادرسی کیفری

1/10/2020 · کتاب پیش رو با قلمی روان و پرهیز از زیاده گویی و ارائه نکات آزمونی و دسته بندی منحصر به فرد به شیوه ی نموداری؛کتاب جامعی اعم از مواد قانون آیین دادرسی کیفری،نظریات مشورتی،آراء وحدت رویه و همچنین قوانین خاص مرتبط با آیین …

برچسب‌ها: