SMME

تصویر گیل گمش و انکیدو در حال کشتن هیولای هومبابا

Razieh mehdizadeh’s ‘بر-جریده-عالم-ثبت-گردید’ books on …

گیل گمش. دوستی گیل گمش و انکیدوی نیمه وحشی و میل به زندگی جاودان اولین قصه ی پیدا شده ی بشر در سومر و تمدن بین النهرین. در این قضصه موضوعات قابل توجه ای.

حماسه گیلگمش

حماسه گیلگمش حماسهٔ گیلگامش یا حماسهٔ گیلگَمِش یکی از قدیمی‌ترین و نامدارترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته است. قدیمی‌ترین متون موجود مرتبط با این حماسه به میانهٔ هزارهٔ …

بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه

بسیاری از داستان های کهن حماسی و عامیانه زیر بناهایی اساطیری دارند. شخصیت ها، موجودات و حوادث این گونه داستان ها غالباً در لایه‌ای اساطیری پیچیده شده اند، چنان که گاهی تمیز واقعیت از افسانه دشوار می نماید.سام نامه …

حقوقی.فرهنگی.اجتماعی.آموزشی

حماسهٔ گیل گَمِش یا بیل گمیش قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است. … دوستی در آمد.بیلگمیش پیشنهاد کرد که به جنگل سدر بروند Cedar Forest برای کشتن هیولای غول آسا monstrous demi …

هم سطـر هم سپیــــد

اگر در داستان حماسی گیل گمش با فناپذیری انسان و جستجوهای او برای یافتن راز جاودانگی رو به رو می شویم، در دنیای معاصر نیز با تلاش خستگی ناپذیر دانشمندان علم ژنتیک و پزشکان برای افزایش طول عمر …

هم سطـر هم سپیــــد

این افسانه به ما می گوید که گیل گمش پادشاهی مستبد و در همان حال پهلوان بود. او که موجودی نیمه‌آسمانی است دوسوم وجودش از خدایان و یک ‌سومش انسانی است.

Society | | صفحهٔ 3

این ویروس «مخالفت با تجزیه­طلبی» است که در حال فروپاشاندن ایران است و نه تجزیه­طلبی. کافی است سری به داستان گیل­گمش بزنیم تا وضعیت را بهتر دریابیم.

برچسب‌ها:, , , , ,