SMME

تبادل تجربه در مسیر مدیریت دانش محلی کشاورزی پایدار

تبادل تجربه در مسیر مدیریت دانش محلی کشاورزی پایدار

تبادل تجربه در مسیر مدیریت دانش محلی کشاورزی پایدار … در باره کشاورزی پایدار صحبت کنیم هر چند موضوع مهمی است که لازم است که مؤلفه های آن را خوب بشناسم. آنچه در این پست اهمیت دارد موضوع تبادل …

نقش دانش بومی‌ و کارکرد نظام سنتی مدیریت مشارکتی منابع آب …

چکیده توجه مجدد به نظام‌های سنتی بهره‌برداری و مدیریت گروهی، دانش بومی‌ و تجربه مردم محلی در این پژوهش از دیدگاه پارادایم‌های جدید توسعه و معیشت پایدار روستایی است. پژوهش در دانش بومی‌ و نظام‌های تولید سنتی، سبب …

الگوی پیشنهادی توسعه زیست‌بوم‌های پایدار در ایران، مبتنی …

یکی از دستاوردهای اخیر بشر برای کاهش ردپای اکولوژیکی، خلق و توسعه و احیای شمار زیادی از زیستگاه‌های کوچک و پایدار با نام «زیست‌بوم‌های پایدار» محسوب می‌شود. در این زمینه، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال …

نقش دانش بومی در توسعه پایدار منابع طبیعی بی‌بدیل است – ایرنا

تهران- ایرنا- سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نقش دانش بومی در توسعه پایدار منابع طبیعی را بی بدیل دانست و افزود: با توجه به سابقه کشاورزی و فعالیت‌های منابع طبیعی در این مرز و بوم، بهره برداران و …

هستی‌پذیری توسعه پایدار، از مسیر توانمندسازی جامعه محلی …

هستی‌پذیری توسعه پایدار، از مسیر توانمندسازی جامعه محلی مناطق آزاد … معنای توانمند‌سازی مردمی نیز با مضمون برنامه‌ریزی و کسب تجربه و دانش بیشتر از این طریق قرابت و نزدیکی بسیار زیادی دارد …

عبدالرضا رکن الدین افتخاری

با مساعدت و همراهی مردم و کارشناسان محلی، شاخص های 24 گانه معماری کیفیت محیطی در برنامه ریزی روستایی تعیین شد که 11شاخص در قلمرو اصول، 7 شاخص در قلمرو چارچوب و 6 شاخص در قلمرو فرآیند قرار گرفتند.

مقاله نقش و اهمیت دانش بومی در توسعه روستایی با تاکید بر …

دانش بومی عبارتست از مجموع تجربه و دانشی که یک جامعه در برخورد با مشکلات آشنا و نا آشنا بدست آورده و آن را اساسی برای تصمیم گیریهای خود قرارداده است دانش بومی ریشه در تجربه قرنها ی گذشته دارد و تا وقتی که جامعه پا برجاست …

نقش تشکلهای کشاورزی در مدیریت بهره برداری شبکه های مدرن و سنتی

نقش تشکلهای کشاورزی در مدیریت بهره برداری شبکه های مدرن و سنتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – توسعه و مدیریت کشاورزی

چراغ سبز کشاورزی ارگانیک به مدیریت پایدار منابع خاک -گروه …

سپهرغرب، گروه کشاورزی – شکیبا کولیوند: در حالی که در استان‌های غربی کشور، شاهد افزایش کمی تولیدات کشاورزی هستیم، اما همین پیش روی در مسیر آفت کش‌های شیمیایی، استفاده بی‌رویه از منابع آبی و خاکی و مواردی از این دست …

برچسب‌ها:, , , , , , , ,