SMME

تاثیر افزایش مصرف پلاستیک بر تغذیه جانداران:

خطرات پلاستیک در محیط زیست – موسسه مبتکران شیمی

علاوه بر ورود این مواد به غذای جانداران، با گذشت زمان ، زباله های پلاستیکی به آهستگی تجزیه می شوند و به میکروپلاستیک ها تبدیل می گردند که آلودگی آن ها و ورود این ترکیبات به غذای انسان باعث نگرانی دانشمندان نیز گردیده است.

زباله های میکرو پلاستیکی و اثر آن بر محیط زیست و انسانها

علاوه بر آن انواعی از گونه‌ها از زباله ها و مواد ته نشین شده در کف اقیانوس ها تغذیه می کنند و مقلدیر بسیار بالایی از پلاستیک‌ها را می‌بلعند مانند حلزون های دریایی.

راهکارهایی ساده برای کاهش مصرف پلاستیک – ایسنا

بیش از ۷۰۰ گونه دریایی تحت تاثیر این زباله‌ها قرار می‌گیرند، برای مثال لاک‌پشت‌ها کیسه‌های پلاستیکی را با عروس‌های دریایی که از آن‌ها تغذیه می‌کنند، اشتباه گرفته و آن‌ها را می‌خورند.

برچسب‌ها:, ,