SMME

بوی خون می‌آید از جام شراب لاله‌گون / در هوای تر، میِ بی‌رنگ می‌باید کشید

دیوان بیدل دهلوی/۳ – ویکی‌نبشته

آب از یاقوت می‌ریزد تکلم کردنش****جیب گوهر می‌درد ذوق تبسم کردنش زان ستم پیرا نصیب ما به غیر از جور نیست****کیست یارب تا بود باب ترحم کردنش در عرق زان چهرهٔ خورشید سیما روشن است****برق چندین شعله …

شعر – هنرسپید

از انتهای ظلمن می‌آید تا آسمان و آب قرار یابند بر هم. و ماه تا که خیمه می‌زند خون از اشکاف ظلمت بیرون زده است. 3 چشمی شکفت و دریا در تاب‌های رویا تابید. عالم فرو شد در خواب عشق تا سربرآورد از …

قسمت هفدهم – RiRa

RiRa is a Persian Digital Library. Currently it contains the Quran and many books of classical-style Persian poetry of various poets.

مرگ اینجا از عسل شیرین تر است

از دهان تشنه‌اش خون می‌چکید. شه فشردش در بغل کای نور عین؟ ای حسین از آن تو تو از حسین. یوسف کنعان من خوب آمدی پاره پاره پیش یعقوب آمدی. ماه کنعان دامنش شد لاله گون ماه من برگشته از دریای خون

مثنوی معنوی ، مولانا جلال‌الدين رومی ؛ دفتر نخست – بخش دوم

بخش ۸۷ – تفسیر قول فریدالدین‌عطار قدس‌الله‌روحه تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون می‌خور که صاحب‌دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. صاحب دل را ندارد آن زیان گر خورد او زهر قاتل را عیان زانک صحت یافت و از پرهیز رست

برچسب‌ها:, , , ,