SMME

بلائی که گناه بر سر انسان می‌آورد!

بلاهایی که گناه بر سرمان می آورد

ارتباط بلاها و مصیبت ها با گناه و معصیت، به گونه ای است که قرآن کریم هر پیشامدی را که برای انسان رخ دهد بر اثر گناه دانسته، می فرماید: هربلا و مصیبت که به شما برسد، به خاطر اعمالی است که انجام …

بلایی که ارتباط با نامحرم بر سر انسان می آورد

بلایی که ارتباط با نامحرم بر سر انسان می آورد. … گناه یک خاصیتی که دارد انسان را سست می‌کند و بر معرفت قلبی او تاثیر مستقیم می‌گذارد، این موضوع حتی در علوم باستانی از زبان ابن سینا و غیره مطرح …

وسیله‌ای که شیطان با آن هر بلایی سر انسان می‌آورد …

شفقنا – انسان یک دشمن قسم خورده دارد که نمی‌گذارد آب خوش از گلویش پایین رود، شیطان با وسوسه و تزئین گناه کاری کرد که این نعمت الهی به جای اینکه وسیله آسایش او باشد، وسیله‌ای برای هرج و مرج، حق را باطل جلوه دادن، از بین …

ابزاری که شیطان با آن هر بلایی سر انسان می‌آورد/ راه نجات …

ابزاری که شیطان با آن هر بلایی سر انسان می‌آورد/ راه نجات. انسان یک دشمن قسم خورده دارد که نمی‌گذارد آب خوش از گلویش پایین رود، شیطان با وسوسه و تزئین گناه کاری کرد که این نعمت الهی به جای اینکه وسیله آسایش او باشد …

۵ بلایی که آلودگی هوا بر سر ما می‌آورد

وقتی هوا آلوده می‌شود و میزان آلایندگی آن از حد مجاز بالا‌تر رود، جان افراد سالم نیز به خطر می‌افتد در چنین شرایطی فرقی نمی‌کند که ورزشکار باشید و یا یک شخص عادی

آثار گناه بر انسان – اسلام سوال و جواب

آثار گناه بر انسان … و نوری در قلب و گشایشی در روزی و نیرویی در بدن و محبتی در دل خلق می‌آورد و گناه باعث تاریکی در چهره … پس خود را رسوا کند حال آنکه شب را در حالی به سر برده بود که …

تقوا و آثار آن بر زندگی انسان

تقوا و آثار آن بر زندگی انسان … باید همت این باشد، باید تلاش این باشد که گناه از ما سر نزند. … و اینها چیزهائی است که معنویات و صفای روح را برای ما به ارمغان می‌آورد؛ آن آرامش و طمأنینه و سکینه …

برچسب‌ها:, , , , , ,