SMME

برنامه سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی های حرفه‌ای منابع انسانی

برنامه سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی حرفه‌ای منابع انسانی …

9/21/2020 · تهران (پانا) – در راستای ارتقای توانمندی‌ها و توسعه شایستگی‌های معلمان برنامه سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی حرفه‌ای منابع انسانی (معلمان) ابلاغ شد.

سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان ابلاغ شد

9/21/2020 · سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان ابلاغ شد. در راستای ارتقای توانمندی‌ها و توسعه شایستگی‌های معلمان برنامه سنجش صلاحیت و توسعه شایستگی حرفه‌ای منابع انسانی (معلمان) ابلاغ شد.

شایستگی های حرفه ای

مقدمه: کارآیی نظام های آموزشی متأثر از عملکرد معلمان است. معلمان فرهیخته و کارآمد از ظرفیت تغییر و نوآوری برخوردارند و کیفیت عملکرد و شایستگی حرفه ای شان، تسهیل کننده توسعه نظام آموزشی است.

برچسب‌ها:, ,