SMME

ایدئولوژی هزاره سوم «نیهیلیزم» (7) نیهیلیزم و ریاضیات

چیستی ها | ریاضیات

نیهیلیزم نیست . این واقع بینی راستین است. … + به همین خاطر در پاسخ به دوست عزیزمون که فرمودن ریاضیات و فیزیک و …هیچ تغییری در نگرش ما ایجاد نمی کنند سرد و خشن و خشک و بی روح هستند و موجب تعالی و …

اینترنت بوکانـــــــــــــــــــکردستان | بهمن ۱۳۹۰

یکی از ویژگیهای سال‏های آغازین هزاره سوم میلادی در دنیای امروز سرعت تغییرات است. جامعه‏هایی میتوانند در صحنه جهانی حضور فعال داشته باشند وتماشگر باقی نمانند که با تغییرات متحوّل شوند و به …

بوتۀ نقد شریعتی

دوم، اینکه شریعتی بر بسیاری از مادران خواهران ما چه تأثیری داشت، و سوم اینکه رابطۀ او با ما چگونه است. 1- چرا بازگشت به شریعتی؟ شریعتی از چهره های مناقشه بر انگیز است.

برچسب‌ها:, ,